LÖNEADMINISTRATION

Idag så är det fler företag som väljer att outsourca lönehanteringen då det  ett effektivt sätt att minska kostnaderna och sårbarheten. 

Oavsett företagets storlek så erbjuder vi på ActPro en komplett lönehantering, anpassad till just era individuella affärsbehov.

Löneadministration är en komplex funktion, den kräver kunskap om avtal och lagstiftning och om hur ett löneavtal ska tolkas.
Kunskaper om själva lönesystemet är en färskvara som behöver underhållas och uppdateras kontinuerligt. Det kan vara svårt att hitta tid för detta i det dagliga arbetet. Våra lönekonsulter är uppdaterade på de senaste lagarna, avtalen och praxis som är avgörande för en korrekt lönehantering. För oss är kunskap, trygghet och samarbete viktigt.
Vår styrka ligger i effektivisering och modernisering av administration, processer och rutiner som är kopplade till lön.
Låt oss ta hand om din löneadministration, vi levererar rätt lön i rätt tid till dina anställda och är experter på frågor som har med lön och HR att göra vilket gör att du kan lägga mer tid på din kärnverksamhet.


Genom att anlita oss på ActPro så får du en professionell leverantör av lönehantering.

Close,Up,Of,Male,Ceo,Giving,Envelope,To,Successful,Office